Mitsubishi Electric Yedi Kılavuz Prensibi


1. Güven

 

Toplumla, müşterilerle, hissedarlarla, çalışanlarla ve iş ortaklarıyla karşılıklı güven ve saygıya dayanan ilişkiler geliştir.

 

2. Kalite

 

En iyi ürün ve servisleri, eşsiz bir kaliteyle sağla.

 

3. Teknoloji

 

Araştırma ve geliştirmeyi teşvik ederek ve teknolojik yeniliğin gelişimine yardım ederek yeni pazarlara öncülük et.

 

4. Yurttaşlık

 

Global bir oyuncu olarak, milletlerin ve toplumların bir bütün olarak gelişimine katkıda bulun.

 

5. Ahlak ve Uyum

 

Kendimizi daima mevcut kurallarla uyum içinde tutar ve her gayretimizde yüksek ahlaki standartlar sergileriz.

 

6. Çevre

 

Doğaya saygı duy ve global çevreyi korumak ve geliştirmek için çabala.

 

7. Büyüme

 

İleriki büyümelere temel oluşturmak için adil kazanç sağla.